Sut y dylid glanhau offer labordy

Dylai defnyddwyr ddeall bod gofal a chynnal a chadw offerynnau yn sgil sylfaenol. Oherwydd cynnal a chadw offerynnau da, yn gysylltiedig â chyfradd gyfan yr offeryn, cyfradd y defnydd a chyfradd llwyddiant addysgu arbrofol, ac ati. Felly, tynnu a glanhau llwch yw uchafbwyntiau cynnal a chadw offerynnau.

Tynnu 1.Dust
Mae'r llwch yn bennaf yn ronynnau llwch bach gydag ychydig bach o drydan statig. Yn aml yn arnofio yn yr awyr, yn symud gyda'r llif aer, bydd yn cadw at y gwrthrych pan fydd yn dod ar ei draws, ac mae bron yn anweledig. Bydd llwch sydd ynghlwm wrth y sbesimen enghreifftiol yn effeithio ar ei liw, a bydd llwch ar y rhannau symudol yn cynyddu'r traul. Os oes llwch ar yr offer trydanol, bydd y rhai difrifol yn achosi cylched byr a gollyngiadau trydan. Os oes llwch ar yr offer manwl manwl gywirdeb, bydd y rhai difrifol yn gwneud i'r offer sgrapio.

Glanhau 2.Instrument
Mae ar gyfer glanhau llestri gwydr yn bennaf. Rhennir llestri gwydr yn llestri gwydr cyffredinol a llestri gwydr arbennig. Mae dau fath o faw ynghlwm wrth lestri gwydr. Gellir glanhau un math â dŵr, a rhaid glanhau'r math arall gyda glanedyddion arbennig. Yn yr arbrawf, ni waeth pa fath o faw sydd ynghlwm wrth y llestri gwydr, dylid glanhau'r offer a ddefnyddir ar unwaith.

hhg

Wrth gwrs, os ydych chi am wella effeithlonrwydd glanhau, osgoi'r effeithiau andwyol ar yr arbrawf a'r canlyniadau arolygu a achosir gan ddiffyg glendid, ac atal llygryddion heintus a gwenwynig rhag niweidio iechyd y gweithredwr, gallwch hefyd ddewis llawn- waher llestri gwydr labordy awtomatig. Ar gyfer offer glanhau diogel ac effeithlon.

Yn enwedig yn yr unedau rheoli clefydau a meddygol cyfredol, mae tasgau'r canolfannau arolygu, dadansoddi a dadheintio yn rhai brys, anodd, peryglus a thrwm. Heb os, bydd glanhau â llaw yn cynyddu'r risg y bydd gweithredwyr yn dod i gysylltiad â firysau. Gall yr amgylchedd golchi tymheredd uchel ac alcali uchel yn siambr fewnol y golchwr llestri gwydr labordy ddadnatureiddio'r protein, ac ni ellir cysylltu'r protein pigyn yn effeithiol â'r gell letyol, a thrwy hynny anactifadu'r firws.

Mae gan XPZ lawer o wahanol ddulliau glanhau, a all ddiwallu gwahanol anghenion cwsmeriaid; mae'r cyflymder glanhau yn gyflym, sy'n arbed amser y cwsmer yn fawr. Cyflymder sychu cyflym, cyflenwad aer wedi'i dynnu â aer poeth, gan arbed 35% o amser na sychu popty traddodiadol. Yn bwysicach fyth, mae gan y dechnoleg chwistrellu 360 °, y breichiau chwistrell uchaf ac isaf rym fflysio cryfach ac mae'n cael effaith lanhau foddhaol.


Amser post: Mai-26-2020